Polityka zwrotu pieniędzy

Użytkownik może zażądać zwrotu pieniędzy, wysyłając do nas e-mail na adres office@adhitan.com z informacją o chęci otrzymania zwrotu i imieniem i nazwiskiem.

Wszystkie opłaty członkowskie są pobierane w momencie zapłaty i nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem pierwszych 30 dni od rozpoczęcia okresu członkostwa pod warunkiem, że użytkownik obejrzał nie więcej niż 50% lekcji.

Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich usług kwalifikujących się do zwrotu. Ponadto, specjalne warunki mogą mieć zastosowanie do konkretnej usługi, jak określono poniżej.

W żadnym wypadku ta sama Usługa nie kwalifikuje się do więcej niż jednego zwrotu.

Wszystkie zwroty są przetwarzane w EUR: Ty, jako użytkownik, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wahania kursu(ów) walut pomiędzy momentem płatności a momentem zwrotu.