Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa ramy prawne dla wszelkich danych osobowych (“dane osobowe możliwe do zidentyfikowania” lub “informacje”) zebranych przez firmę Lumvios Limited zarejestrowaną pod adresem 2nd Floor College House 17 King Edwards Road, Ruislip, London, HA4 7AE (dalej “Adhitan”, “Firma”, “my” lub “nas”) przekazanych przez Ciebie (“Klient” lub “użytkownik”). Aby umożliwić Ci korzystanie ze strony internetowej (“Usługa”), przetwarzanie danych jest niezbędne do przestrzegania, ale nie tylko, ustawy o ochronie danych z 1998 roku (“RODO”), a także ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (“GDPR”). Celem niniejszej Polityki jest rozwianie wszelkich obaw klientów lub odwiedzających dotyczących ich prywatności i bezpieczeństwa danych oraz podkreślenie zaangażowania Firmy w zapewnienie wystarczających zabezpieczeń prywatności.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, ponieważ zawiera ona informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy informacje od użytkowników, co z nimi robimy i jak można kontrolować wykorzystanie przez nas tych informacji.

INFORMACJE OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, w tym do zmiany celów, w jakich przetwarzane są Twoje dane osobowe. Jeżeli uznamy za stosowne dokonanie takiej zmiany, Polityka Prywatności zostanie zaktualizowana i zamieszczona na naszej Stronie Internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej będzie oznaczało akceptację tych zmian. Zakładając, że dokonamy jakichkolwiek istotnych lub znaczących zmian w niniejszej Polityce Prywatności. W takim przypadku dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatu na Stronie internetowej lub innych uzgodnionych kanałów komunikacji.

WYKORZYSTANIE DANYCH

Zbieramy i przetwarzamy dane z wysoką troską o zapewnienie i utrzymanie jakości naszych Usług oraz ochronę i poprawę Twoich doświadczeń na stronie Adhitan.

Z chwilą zalogowania się na swoje konto, Adhitan może zbierać następujące informacje:

Zapis całej komunikacji internetowej i szczegóły dotyczące Twoich wizyt na naszych Stronach.

Informacje techniczne dotyczące urządzenia, takie jak identyfikator urządzenia i używana przeglądarka w celu uzyskania dostępu do naszych Stron.

Szczegóły transakcji, które przeprowadzasz za pośrednictwem strony, takie jak płatności.

Przykładowo, komunikujemy się z naszymi pracownikami za pomocą telefonów, e-maili i wiadomości poprzez usługę czatu na żywo.

Informacje dotyczące Twojej lokalizacji, w tym Twój adres IP.

Wszelkie dodatkowe informacje przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, na przykład w sekcjach komentarzy lub odpowiedzi na quizy i kwestionariusze.

Podmioty trzecie świadczą usługi, które pomagają nam zdecydować, czy zaakceptować transakcje od Ciebie poprzez ocenę Twojej metody płatności i urządzeń, których używasz do odwiedzenia naszej strony internetowej. Chroni to nie tylko Ciebie, ale również nas. Te usługi podmiotów trzecich przeprowadzają kontrole w celu ustalenia, czy urządzenie lub wybrana metoda płatności były w przeszłości identyfikowane z transakcjami fałszywymi lub nadużyciami, np. zgłoszoną kradzieżą tożsamości lub oszustwem związanym z kartą kredytową.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane, które zbieramy od użytkownika, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“EOG”). Mogą być również przetwarzane przez personel spoza EOG, który pracuje dla jednego z naszych dostawców lub dla nas. Obejmuje to personel zaangażowany między innymi w realizację zamówienia, przetwarzanie szczegółów płatności i świadczenie usług wsparcia. Zgadzasz się na takie przeniesienie, przechowywanie lub przetwarzanie, przekazując swoje Dane Osobowe. Adhitan podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Niektóre z naszych podmiotów zewnętrznych mają siedzibę poza EOG, więc przetwarzanie przez nie Państwa Danych Osobowych będzie wiązało się z przekazywaniem danych poza EOG. Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe poza EOG podmiotom trzecim, zapewniamy podobny stopień ochrony poprzez zapewnienie wdrożenia co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

Przekazujemy Dane Osobowe wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

W przypadku korzystania przez nas z określonych dostawców usług, zapewniamy, że przestrzegają oni określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka obowiązuje w Europie.

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo, że dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje Dane Osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych na naszą stronę; wszelkie przekazanie danych odbywa się na ryzyko użytkownika. Po otrzymaniu Danych Osobowych, będziemy stosować ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Możemy przechowywać dane osobowe dłużej, jeśli mogą one być przedmiotem roszczenia prawnego lub mogą być w inny sposób istotne dla przyszłych spraw sądowych.

DOSTĘP DO SWOICH DANYCH

Masz prawo poprosić o kopię swoich indywidualnych danych, które są przetwarzane. W takiej sytuacji Adhitan udzieli żądanych informacji niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania prawidłowego wniosku. . Jeżeli jednak żądanie jest bezpodstawne lu wykraczające poza możliwości, Adhitan ma prawo do:

Naliczać rozsądną opłatę uwzględniającą koszty administracyjne związane z udzieleniem informacji.

Odmówić odpowiedzi.

Jeśli zajdzie potrzeba korekty danych, Adhitan odpowie w ciągu miesiąca i wprowadzi odpowiednie zmiany.

Jeśli chcesz skorygować lub zażądać kopii swoich danych osobowych, musisz złożyć wniosek wyjaśniający, jakie informacje chcesz uzyskać wraz z dowodem tożsamości na adres office@adhitan.com.

W przypadku rezygnacji z przyjmowania od nas materiałów marketingowych, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że nie będziesz już otrzymywać materiałów promocyjnych dotyczących Adhitan. Może to mieć wpływ na możliwość skorzystania przez Ciebie z niektórych promocji.

UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE DANYCH

Nie sprzedajemy nikomu danych osobowych użytkownika. Przekazujemy informacje umożliwiające identyfikację użytkownika innym firmom lub osobom tylko wtedy, gdy:

Uzyskaliśmy zgodę użytkownika na udostępnienie informacji.

Musimy udostępnić informacje o użytkowniku, aby świadczyć zamówioną przez niego usługę.

Musimy przesłać dane firmom, które działają w imieniu naszej firmy, aby zapewnić usługę zamówioną przez użytkownika. Zobowiązani jesteśmy do reagowania na nakazy regulacyjne, sądowe lub procesy prawne.

Twoje działania na naszej stronie internetowej naruszają Warunki lub nasze wytyczne dotyczące korzystania z określonych usług.

W celu dostarczenia informacji lub usług, o które prosiłeś, możemy przesyłać lub przechowywać Twoje dane osobowe na sprzęcie komputerowym lub w biurach w różnych krajach lub jurysdykcjach. Może to być zarządzane i przetwarzane przez naszą firmę wewnętrznie, zgodnie z naszymi potrzebami. Uznaje się, że użytkownik wyraża na to zgodę.

Chcąc zapewnić dobrą jakość usług, możemy monitorować i rejestrować wszelką komunikację z użytkownikiem, zarówno pisemną, telefoniczną, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zalecamy, aby z wyjątkiem swojego imienia i nazwy użytkownika, nie przesyłać nam informacji osobistych pocztą elektroniczną. Wszelkie informacje przesyłane do nas są przesyłane na własne ryzyko.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Polityka Prywatności podlega prawu Wielkiej Brytanii bez względu na przepisy kolizyjne. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w związku z jakimkolwiek działaniem lub sporem powstałym między stronami na podstawie lub w związku z niniejszą Polityką prywatności.

Prawo Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem przepisów dotyczących kolizji prawa, reguluje niniejszą umowę i korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej. Strona internetowa może również podlegać prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Korzystając z Adhitan lub kontaktując się z nami bezpośrednio, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, nie powinieneś angażować się w naszą stronę internetową ani korzystać z naszych usług. Dalsze korzystanie ze strony internetowej, bezpośrednie kontaktowanie się z nami lub po zamieszczeniu zmian w Polityce Prywatności, które nie wpływają znacząco na wykorzystanie lub ujawnienie Twoich danych osobowych, będzie oznaczało, że akceptujesz te zmiany.

GROMADZENIE DANYCH

Możemy gromadzić dane umożliwiające identyfikację (tj. Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia i szczegóły płatności) podczas przesyłania formularza rejestracji konta na dowolnej platformie (stacjonarnej lub mobilnej) kontrolowanej przez Adhitan, wypełniania prośby o informacje na dowolnej platformie (stacjonarnej lub mobilnej), wysyłania wiadomości e-mail lub pisania do nas z prośbą o informacje, usługi lub pomoc techniczną dla klienta. Wymagane będzie również utworzenie unikalnej nazwy użytkownika i hasła dla Twojego konta. Te informacje są wymagane, aby uzyskać dostęp do naszych Usług.

Podczas korzystania z naszych produktów i usług lub z usług naszych partnerów biznesowych możemy również otrzymywać od użytkownika informacje umożliwiające identyfikację jego osoby, takie jak informacje o przeglądarce i plikach cookie. Ponadto możemy również gromadzić adres IP użytkownika oraz informacje techniczne dotyczące urządzenia, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych. Nie zbieramy informacji umożliwiających identyfikację osoby, gdy użytkownik znajduje się na naszej stronie przed zalogowaniem się lub przesłaniem formularza w obszarze kontaktowym. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika wykorzystujemy wyłącznie w celu spełnienia jego prośby o informacje lub dostarczenia mu produktów lub usług. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać wymaganych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć mu naszych usług.

Możemy również monitorować korzystanie z naszej strony internetowej. Może to obejmować, ale nie jest ograniczone do monitorowania, ile razy i jakie strony są odwiedzane oraz nazwę domeny źródłowej użytkownika usługi internetowej. Informacje te pomagają nam w budowaniu profilu naszych Klientów. Niektóre z tych danych będą miały charakter zbiorczy lub statystyczny, więc nie możemy zidentyfikować Cię indywidualnie.

MARKETING

Firma Adhitan zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a w pewnych okolicznościach do przekazywania ich naszym partnerom zewnętrznym w celu marketingu Usług Adhitan i zatwierdzonych Usług partnerskich skierowanych do użytkownika.

Przy zakładaniu konta w naszym serwisie prosimy o wyrażenie zgody na marketing. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych/promocyjnych w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z otrzymywanych materiałów promocyjnych lub kontaktując się z nami pod adresem office@adhitan.com.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.