Warunki i Zasady

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Aby zostać członkiem serwisu Adhitan, należy mieć ukończone 18 lat. Członek, który utworzył konto Adhitan i którego Sposób Zapłaty jest rozliczany, jest tutaj określany jako “Właściciel Konta” lub “Członek” posiadający “Członkostwo”.

Adhitan zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie zmian na stronie. Użytkownik powinien okresowo sprawdzać ten Regulamin pod kątem zmian, ponieważ korzystając z witryny po tym, jak zamieścimy jakiekolwiek poprawki do niego, zgadzasz się na akceptację tych zmian, niezależnie od tego, czy zapoznałeś się z nimi, czy nie, i zrzekasz się wszelkich praw, jakie możesz mieć do otrzymania indywidualnego powiadomienia o takich zmianach.

Korzystając ze strony, czy to jako gość, czy zarejestrowany użytkownik, zgadzasz się być prawnie związany niniejszym Regulaminem tak, jakbyś podpisał ten dokument. Regulamin może być uzupełniony o dodatkowe warunki odnoszące się do konkretnych treści i działań. Użytkownik wyraża zgodę i rozumie, że takie dodatkowe warunki są niniejszym włączone przez odniesienie do tego Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do strony. Jesteś również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do strony za pośrednictwem jego połączenia internetowego, są świadome niniejszego Regulaminu i że go przestrzegają. Od czasu do czasu dostęp do niektórych części strony lub całej strony może być ograniczony do zarejestrowanych użytkowników. Do takich zarejestrowanych użytkowników mają zastosowanie dalsze warunki, o których akceptację użytkownik zostanie poproszony na odpowiednich stronach.

Od czasu do czasu Adhitan i każdy z jego przedstawicieli i pracowników może, w zakresie dozwolonym przez prawo, być posiadaczem pozycji lub udziałów w instrumentach – lub pochodnych instrumentów – objętych bezpośrednio lub pośrednio naszymi raportami.

ZNACZENIA

Plik cookie to niewielki fragment danych, o którego zapis w komputerze lub urządzeniu mobilnym strona internetowa prosi przeglądarkę. Plik cookie pozwala stronie internetowej “zapamiętać” działania lub preferencje użytkownika w czasie.

Firma: Kiedy w niniejszej polityce mowa jest o “Firmie”, “nas” lub “naszym”, odnosi się to do Lumvios Limited z siedzibą pod adresem Adres rejestracji: 2 piętro College House, 17 King Edwards Road, Ruislip, London, HA4 7AE.

Kraj: miejsce, w którym Lumvios Limited ma swoją siedzibę, w tym przypadku jest to Wielka Brytania.

Urządzenie: każde urządzenie podłączone do Internetu, takie jak telefon, tablet, komputer lub inne urządzenie, które można wykorzystać do odwiedzenia Lumvios Limited i korzystania z usług.

Usługa: odnosi się do usługi świadczonej przez Lumvios Limited, jak opisano w warunkach względnych (jeśli są dostępne) i na tej platformie.

Usługi podmiotów trzecich: odnoszą się do reklamodawców, sponsorów konkursów, partnerów reklamowych i marketingowych oraz innych osób, które dostarczają nasze treści lub których usługi mogą Cię zainteresować.

Strona internetowa: Strona internetowa Lumvios Limited to: https://adhitan.com/

Użytkownik: osoba lub podmiot zarejestrowany w Lumvios Limited w celu korzystania z Usług.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Polityka Prywatności podlega prawu Wielkiej Brytanii bez względu na przepisy kolizyjne. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w związku z jakimkolwiek działaniem lub sporem powstałym między stronami na mocy lub w związku z niniejszą Polityką prywatności.

Prawo Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem jego przepisów kolizyjnych, reguluje niniejszą umowę i korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej. Strona internetowa może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Korzystanie z usług Lumvios Limited lub kontakt z nami oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, nie powinieneś podejmować aktywności na naszej stronie internetowej ani korzystać z naszych usług. Dalsze korzystanie ze strony, bezpośredni kontakt z nami lub po opublikowaniu zmian w niniejszej Polityce Prywatności, które nie wpływają znacząco na wykorzystanie lub ujawnienie Państwa danych osobowych, będzie oznaczało, że akceptujesz te zmiany.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INWESTYCJI

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące ważne ostrzeżenia inwestycyjne.

a) Wartość akcji i inwestycji oraz uzyskiwane z nich dochody mogą zarówno spadać, jak i rosnąć;

b) W przypadku spekulacji na instrumentach pochodnych, straty mogą przekroczyć wartość depozytów;

c) Inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanej kwoty, a straty mogą przekroczyć wartość depozytów – znaczne straty większe niż posiadany kapitał stanowią realne ryzyko;

d) Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników;

e) Niektóre instrumenty, takie jak instrumenty pochodne, mogą podlegać nieproporcjonalnie dużym wpływom zmian instrumentów bazowych, na których są oparte, i jako takie są inwestycjami o szczególnie wysokim ryzyku;

f) W przypadku niektórych instrumentów objętych naszym badaniem, odkrywanie cen i płynność mogą czasami być uzależnione od warunków rynkowych, co utrudnia obrót tymi instrumentami lub ustalenie ich prawidłowej wartości rynkowej.

CZŁONKOSTWO

Adhitan oferuje dostęp do swoich treści edukacyjnych na zasadzie członkostwa poziomowego (“Członkostwo”). Możesz otrzymać dostęp do każdego poziomu poprzez zakup pakietu. Każdy pakiet daje Ci dostęp do odpowiednich kursów określonych w liście pakietów. Zakupione kursy i e-booki są dostępne przez 1 rok od zakupu.

Aby zostać Członkiem serwisu, musisz mieć dostęp do Internetu i podać nam pewne dane osobowe, w tym aktualną, ważną, zaakceptowaną metodę płatności przy wejściu na stronę (“Metoda Płatności” może być aktualizowana co jakiś czas), aby korzystać z serwisu Adhitan. Opłata za usługę zostanie przez nas naliczona z góry na Twoją Metodę Płatności. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zakończenia lub innej zmiany oferowanych przez nas planów członkowskich.

POLITYKA REALIZACJI

W Adhitan dbamy o to, aby świadczone przez nas usługi były satysfakcjonujące. Zadowolenie klienta jest naszym najwyższym priorytetem, ponieważ bardzo poważnie traktujemy wszystkie skargi dotyczące naszych usług. Niniejsza Polityka realizacji (“Polityka”) informuje o naszej polityce dostaw oraz zasadach i wytycznych dotyczących zwrotów za usługi zakupione na naszej stronie internetowej. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Polityki, aby zrozumieć swoje prawa i wymagania dotyczące zwrotu pieniędzy.

POLITYKA DOSTAW

W Adhitan sprzedajemy kursy online (dobra cyfrowe). Dostarczamy nasze produkty do użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail zaraz po zakupie jednego z kursów, które oferujemy na naszej stronie, ponieważ jest to zgodne z naszą działalnością.

ANULACJA

Wszystkie opłaty członkowskie są w pełni pobierane w momencie zapłaty i nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem pierwszych 30 dni od rozpoczęcia członkostwa pod warunkiem, że użytkownik obejrzał nie więcej niż 50% lekcji udostępnionych mu w ramach kursów Podstawy Tradingu, Trading Techniczny i Trading Strategiczny.

O zwrot pieniędzy możesz poprosić, wysyłając do nas e-mail na adres office@adhitan.com z informacją o chęci otrzymania zwrotu i swoim pełnym imieniem i nazwiskiem. Zwrotu dokonamy przy użyciu tego samego środka płatniczego, którego użyłeś do pierwszej transakcji.

Po otrzymaniu przez nas wniosku o anulowanie, użytkownik natychmiast przestanie mieć dostęp do strony.

REKLAMACJE KLIENTA

Uwagi ogólne.

Adhitan dba o najwyższy poziom usług i zadowolenie klienta.

Jakiekolwiek niezadowolenie w związku z Usługami, opinie lub wyrażenie zdania klienta można zarejestrować jako reklamację. Zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Adhitan zobowiązuje się do traktowania Cię z szacunkiem i zachowaniem przejrzystości oraz, rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, odpowiadając w odpowiednim czasie.

Odpowiedź powinna być konstruktywna i w miarę możliwości zawierać wyjaśnienie i uzasadnienie.

Jak złożyć reklamację?

Podaj i zidentyfikuj informacje o sobie.

Wyślij swoją reklamację drogą elektroniczną na adres: office@adhitan.com. W temacie proszę podać “reklamacja”.

Dzwoniąc na nasz numer obsługi technicznej +442045772647.

Pocztą tradycyjną, na adres 2nd Floor College House 17 King Edwards Road, Ruislip, London, HA4 7AE.

Etap pierwszy: badanie skargi

Nasi pracownicy rozpatrzą reklamację w ciągu 7 dni roboczych.

Odpowiedź firmy zostanie dostarczona do Reklamującego pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

W szczególnych okolicznościach firma może dodać 7 dni do powyższego okresu rozpatrywania. Reklamujący zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia.

APLIKACJE

Użytkownik może napotkać aplikacje podmiotów trzecich (w tym, bez ograniczeń, strony internetowe, widżety, oprogramowanie lub inne narzędzia programowe) (“Aplikacje”), które wchodzą w interakcję z usługą Adhitan. Te Aplikacje mogą importować dane związane z Twoim kontem Adhitan i aktywnością oraz w inny sposób zbierać dane od użytkownika. Takie Aplikacje są dostarczane wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika, a Adhitan nie jest za nie odpowiedzialny. Takie Aplikacje są własnością lub są obsługiwane przez podmioty trzecie niepowiązane lub sponsorowane przez Adhitan. Korzystanie z Aplikacji odbywa się według Twojego uznania i na Twoje ryzyko.

MATERIAŁY PODMIOTÓW TRZECICH

Adhitan może zapewnić dostęp lub linki do informacji, treści, produktów, usług lub innych materiałów podmiotów trzecich na stronie lub za jej pośrednictwem (dalej “Materiały podmiotów trzecich”) jako usługę dla osób zainteresowanych takimi Materiałami podmiotów trzecich. Adhitan nie kontroluje, nie zatwierdza, nie monitoruje ani nie ma żadnej władzy nad materiałami podmiotów trzecich i nie jest odpowiedzialny za takie materiały w jakikolwiek sposób ani za jakiekolwiek szkody spowodowane przez nie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych, wynikające z korzystania lub pobierania jakichkolwiek Materiałów podmiotów trzecich. Wszystkie takie materiały stron trzecich ze wszystkimi wadami są dostarczane “takie jakie są”.

Adhitan nie zatwierdza ani nie przyjmuje żadnych Materiałów podmiotów trzecich i nie może zagwarantować jakości, dokładności, kompletności, niezawodności, bezpieczeństwa, terminowości lub przydatności takich Materiałów. Adhitan nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących Materiałów podmiotów trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację lub przegląd jakichkolwiek Materiałów podmiotów trzecich. Użytkownicy korzystają z takich Materiałów podmiotów trzecich na własne ryzyko.

AKCEPTOWALNE KORZYSTANIE Z WITRYNY

Niemożliwe jest przedstawienie wyczerpującej listy tego, co stanowi dopuszczalne i niedopuszczalne użycie tej strony. Zasadniczo Adhitan nie będzie tolerował, a użytkownik zgadza się nie angażować w jakiekolwiek użycie witryny, które szkodzi lub może szkodzić naszej reputacji, dostępności lub integralności witryny, które powoduje szkodę jakiegokolwiek rodzaju dla Adhitan lub jego użytkowników lub które powoduje lub grozi poniesieniem przez nas jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej, podatkowej, finansowej, regulacyjnej lub innego rodzaju (“Niewłaściwe użycie”). Dlatego prosimy, abyś traktował naszą Witrynę z szacunkiem i zgodził się nie używać jej w żadnym nielegalnym lub niewłaściwym celu lub w taki sposób, aby naruszać lub łamać prawa innych osób lub powodować lub stwarzać zagrożenie spowodowania szkód lub wyrządzenia szkody firmie Adhitan lub jej użytkownikom (co również będzie stanowiło Niewłaściwe użycie). Nie naruszając żadnego z powyższych stwierdzeń, zgadzasz się nie korzystać ze strony ani nie powodować lub nie zezwalać na korzystanie ze strony internetowej:

a) Do zagrożenia lub uszczerbku dla działania, jakości lub integralności strony lub działania, jakości lub integralności jakiejkolwiek sieci telekomunikacyjnej.

b) Do zbierania lub w inny sposób gromadzenia informacji o innych, w tym adresów e-mail, bez ich zgody.

c) Do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym marketingu bezpośredniego, ankiet, konkursów lub piramid, ani do korzystania z witryny do udziału lub spowodowania udziału innych osób w wysyłaniu łańcuszków, wiadomości śmieciowych, spamu, powielanych lub niezamawianych wiadomości, reklam lub materiałów promocyjnych.

d) Do dystrybucji, pobierania, przesyłania lub przekazywania jakichkolwiek materiałów, które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne szkodliwe lub szkodliwe programy.

e) Do prześladowania lub nękania kogokolwiek, podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, lub w inny sposób fałszywego przedstawiania swojego powiązania z osobą lub podmiotem.

f) Do atakowania strony poprzez atak typu denial-of-service.

g) Niezgodne z regulaminami dostawców usług internetowych, z których korzystasz.

Każda strona używana w sposób zabroniony w tym Regulaminie będzie stanowić niewłaściwe użytkowanie. Ponadto prosimy o przestrzeganie wszelkich stosownych zawiadomień, zasad i warunków narzuconych przez podmioty trzecie, do których strony internetowej, produktów lub usług uzyskuje się dostęp za pośrednictwem strony.

Zastrzegamy sobie prawo do ogólnego zawieszenia korzystania ze strony lub zablokowania dostępu do całości lub części strony i/lub zawieszenia lub odebrania praw do korzystania ze strony lub jej części w dowolnym czasie i z dowolnego powodu (lub bez powodu), w tym w przypadku podejrzenia niewłaściwego użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do zgłaszania wszelkich nadużyć na stronie do odpowiednich organów ścigania, innych władz i naszych doradców prawnych. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia wszelkich dowodów, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do niewłaściwego wykorzystania tej strony.

Jeśli jakikolwiek materiał na tej stronie lub korzystanie z niej jest sprzeczne z prawem jurysdykcji, w której się znajdujesz, to ta strona nie jest przeznaczona do użytku i prosimy o niekorzystanie z niej. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa obowiązującego w jurysdykcji, w której się znajduje.

REKLAMA

Części strony mogą zawierać reklamy i materiały sponsorowane. Reklamodawcy i sponsorzy zapewniają, że materiały przekazane do włączenia na stronę są zgodne z prawem międzynarodowym i krajowym. Adhitan nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieścisłości w materiałach reklamowych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że (w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo) Adhitan i jego dyrektorzy, członkowie, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe, przykładowe lub karne szkody lub jakiekolwiek inne szkody, w tym, ale nie tylko, szkody z tytułu utraty zysków (zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich) lub kontraktów, dochodów lub przychodów, wartości firmy, przewidywanych oszczędności, danych lub innych niematerialnych i/lub ekonomicznych strat (nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód), powstałe z, lub wynikające z:

a) Korzystania lub niemożności korzystania z witryny.

b) Wykorzystania, niemożności wykorzystania lub polegania na jakiejkolwiek treści lub innych materiałach znajdujących się na stronie lub oferowanych za pośrednictwem strony lub jakiejkolwiek strony lub stron internetowych powiązanych ze stroną.

c) Nieuprawnionego dostępu do lub zmiany przekazów lub danych użytkownika.

d) Oświadczeń lub postępowania osób trzecich na stronie.

e) Wszelkich innych kwestii związanych ze stroną.

W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność Adhitan, czy to w ramach umowy, gwarancji, deliktu (w tym zaniedbania, czy to aktywnego, biernego lub przypisanego), odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialności ścisłej lub innej teorii, wynikająca z lub związana z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony lub materiałów na stronie przekracza wszelkie odszkodowania, które zapłacisz, jeśli w ogóle, bezpośrednio Adhitan w związku ze stroną i materiałami na stronie.

Powyższe nie ma wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, naszą odpowiedzialność za nieuczciwe wprowadzenie w błąd lub inną odpowiedzialność, która nie może być wykluczona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa. Jeśli jesteś niezadowolony z jakiejkolwiek części strony lub z jakichkolwiek Warunków, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z niej.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Strona internetowa i jej cała zawartość, właściwości i funkcjonalność (w tym, ale nie tylko, wszystkie informacje, oprogramowanie, materiały tekstowe, prezentacje, obrazy, wideo i audio, a także ich projekt, wybór i układ) są własnością Adhitan. Jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów. Są one chronione przez brytyjskie i międzynarodowe prawo autorskie, znak towarowy, patent, tajemnicę handlową i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności. Materiał nie może być kopiowany, modyfikowany, reprodukowany, pobierany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez wyraźnej wcześniejszej pisemnej zgody Adhitan, chyba że i poza tym, co jest wyraźnie przewidziane w niniejszym Regulaminie. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie materiału jest zabronione.

PLIKI COOKIES

Strona internetowa prosi przeglądarkę o przechowywanie niewielkiego fragmentu danych na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Plik cookie pozwala stronie internetowej “zapamiętać” Twoje działania lub preferencje w czasie.

ZASTRZEŻENIA GWARANCJI

Nie dajemy gwarancji, że strona będzie stale dostępna, że korzystanie ze strony będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, ani że strona i serwer będą wolne od ataków. Ta strona, materiały na niej zawarte (w tym wszystkie treści użytkownika, jak określono poniżej) oraz wszystkie produkty i usługi oferowane na stronie lub w związku z nią są dostarczane na zasadzie “tak jak jest”.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Adhitan wyłącza wszelkie gwarancje, wyraźne lub domniemane, w tym, bez ograniczeń, domniemane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności, w odniesieniu do strony, materiałów strony i wszystkich produktów i usług oferowanych na lub w związku ze stroną. Ani Adhitan, ani żaden z naszych licencjodawców, licencjobiorców, dostawców usług lub dostawców nie gwarantuje, że strona lub jakakolwiek funkcja zawarta na stronie będzie nieprzerwana lub wolna od błędów, że defekty zostaną poprawione, lub że strona lub serwery, które udostępniają stronę są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Nie gwarantujemy ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących wykorzystania lub wyników materiałów zawartych na stronie lub jakiejkolwiek stronie trzeciej, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem strony, pod względem poprawności, dokładności, aktualności, niezawodności lub w inny sposób. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych wynikające z pobrania takiego produktu, oferty, treści lub materiału.

Nie dajemy gwarancji, że usługi lub informacje dostarczane na tej stronie lub za jej pośrednictwem będą poprawne, kompletne, dokładne, adekwatne, aktualne lub odpowiednie do konkretnego celu. Ponadto należy pamiętać, że żadne porady ani informacje uzyskane przez użytkownika od naszego personelu lub za pośrednictwem tej strony nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszych warunkach. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie integralności wszelkich informacji otrzymanych przez Internet. Te zastrzeżenia mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

WARUNKI DODATKOWE

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Tobą (Użytkownikiem) a Adhitan w odniesieniu do Twojego dostępu i korzystania z witryny i każdej strony internetowej podmiotu trzeciego, do której dostęp uzyskuje się za pośrednictwem strony. Zakładając, że którekolwiek z tych Warunków jest niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny. W takim przypadku postanowienie to zostanie uznane za oddzielone od niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niewykonanie przez nas lub opóźnienie w wykonaniu prawa lub środka prawnego przewidzianego w niniejszych Warunkach lub przez prawo nie stanowi zrzeczenia się tych lub innych praw lub środków prawnych.

Niniejsze Warunki oraz prawa i obowiązki w nich zawarte są osobiste i nie mogą być przez Ciebie przypisywane, licencjonowane ani przenoszone. Zastrzegamy sobie prawo do przypisania lub przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI

Adhitan zastrzega sobie prawo, bez uprzedzenia i według własnego uznania, z lub bez przyczyny, do zamknięcia strony, zawieszenia lub zakończenia możliwości korzystania z niej oraz zablokowania lub uniemożliwienia przyszłego dostępu i korzystania z niej.

Niniejsze warunki Zamknięcia Konta określają okoliczności, w których możemy zamknąć lub zawiesić konto użytkownika. Korzystając z naszych usług, użytkownik zgadza się przestrzegać tych warunków.

Naruszenie Regulaminu: W przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków określonych w naszym Regulaminie zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika. Obejmuje to między innymi angażowanie się w nieuczciwe działania, podawanie nieprawdziwych informacji lub korzystanie z naszych usług w celach niezgodnych z prawem.

Nieakceptowane zachowanie: Staramy się tworzyć społeczność opartą na szacunku i współpracy. Wszelkie zachowania uznane za obraźliwe, nękające, dyskryminujące lub agresywne wobec innych użytkowników lub naszego zespołu będą skutkować zamknięciem lub zawieszeniem konta użytkownika.

Nieuregulowanie płatności: Jeśli użytkownik nie ureguluje jednorazowej płatności należnej za nasze usługi i pomimo podjęcia uzasadnionych starań zmierzających do wyjaśnienia sytuacji konto użytkownika pozostanie nieopłacone, możemy zamknąć lub zawiesić konto użytkownika do czasu uregulowania pełnej płatności.

Nieautoryzowany dostęp lub użytkowanie: Jakikolwiek nieautoryzowany dostęp lub korzystanie z naszej strony internetowej, systemów lub kont użytkowników są surowo zabronione. Jeśli wykryjemy jakąkolwiek podejrzaną aktywność lub nieautoryzowane użycie konta użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia takiego konta w celu ochrony bezpieczeństwa naszej platformy i naszych użytkowników.

Naruszenie poufności: Nasze usługi edukacji finansowej mogą wiązać się z wymianą informacji poufnych. W przypadku naruszenia umowy o zachowaniu poufności poprzez ujawnienie lub udostępnienie informacji poufnych bez odpowiedniego upoważnienia, możemy zamknąć lub zawiesić konto użytkownika.

Konta nieaktywne: Zachęcamy do aktywnego korzystania z naszych usług. Jeśli konto użytkownika pozostaje nieaktywne przez dłuższy czas i nie ma uzasadnionego wyjaśnienia braku aktywności, możemy zamknąć lub zawiesić konto użytkownika, aby zagwarantować efektywne wykorzystanie naszych zasobów.

Przestrzeganie prawa: Jeśli użytkownik angażuje się w działania naruszające lokalne, regionalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia jego konta. Obejmuje to między innymi angażowanie się w pranie pieniędzy, oszustwa lub inne nielegalne działania finansowe.

Wielokrotne naruszenia: W przypadku gdy konto użytkownika zostało wcześniej zamknięte lub zawieszone a użytkownik nadal narusza nasze zasady lub Regulamin, możemy trwale zamknąć konto użytkownika bez możliwości przywrócenia go do poprzedniego stanu.

Rozwiązanie umowy według uznania: W pewnych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika według naszego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli uważamy, że jest to konieczne do ochrony integralności, bezpieczeństwa lub reputacji naszych usług.

Proces rozwiązania umowy: W przypadku zamknięcia konta użytkownik zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych dostępnych kanałów komunikacji określonych w ustawieniach konta. Po rozwiązaniu umowy użytkownik utraci dostęp do naszych usług i wszelkich powiązanych danych lub treści.

LINKI

Strona zawiera linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Linki te są podane wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika, a nie jako zatwierdzenie przez Adhitan treści zawartych na takich stronach internetowych podmiotów trzecich. Adhitan nie jest odpowiedzialny za treść powiązanych stron internetowych podmiotów trzecich i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakości lub dokładności materiałów na takich stronach internetowych. Jeśli zdecydujesz się na dostęp do powiązanych stron internetowych, robisz to na własne ryzyko i zgodnie z obowiązującymi warunkami takich stron internetowych podmiotów trzecich.

PRYWATNOŚĆ

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik powinien zapoznać się z naszą Polityką Prywatności i potwierdzić, że wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych zgodnie z nią.

Uzyskując dostęp do tej strony, użytkownik akceptuje, że wiadomości e-mail przechodzące przez Internet mogą nie być wolne od ingerencji osób trzecich. W związku z tym Adhitan nie może zagwarantować prywatności lub poufności jakichkolwiek informacji dotyczących użytkownika przekazywanych przez Internet. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoją komunikację z tą stroną, w tym za jej zgodność z prawem, prawdziwość i dokładność.

Adhitan może dzielić się prawami dostępu z podmiotami trzecimi.

PRAWO WŁAŚCIWE

Zawartość niniejszej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części nie może stanowić oferty lub zachęty do kupna lub sprzedaży inwestycji w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejsze Warunki będą regulowane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii. Użytkownik tym samym bezwarunkowo i nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów tego kraju, jak wspomniano wcześniej.

Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do tej strony z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa lokalnego. Jeśli mieszkasz w kraju, w którym dostęp do usług świadczonych przez stronę jest zabroniony, nie powinieneś rejestrować się u nas ani podejmować prób korzystania z naszych usług. Jeśli Adhitan dowie się o tym, że Właściciel Konta uzyskuje dostęp do serwisu z kraju, w którym dostęp do usług świadczonych przez serwis jest zabroniony, Adhitan zastrzega sobie prawo do zamknięcia takiego Konta.

BRAK REKOMENDACJI LUB PORAD INWESTYCYJNYCH; POLEGANIE NA INFORMACJACH

Nasza strona ma charakter edukacji finansowej, portalu danych i agregatora treści. Adhitan nie jest brokerem/dealerem, nie jest też doradcą inwestycyjnym, nie mamy dostępu do niepublicznych informacji o spółkach giełdowych i nie jest to miejsce do udzielania lub otrzymywania porad finansowych lub porad dotyczących decyzji inwestycyjnych, czy też porad podatkowych lub prawnych. Usługi i informacje dostępne na tej stronie lub za jej pośrednictwem są przeznaczone wyłącznie do ogólnych informacji i użytku i nie mają na celu zaspokojenia szczególnych wymagań użytkownika.

Szczególnie informacje inwestycyjne, treści, edukacja, strategie, ostrzeżenia i materiały na tej stronie (“informacje inwestycyjne”) są jak ogólne analizy i dane inwestycyjne i służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Informacje inwestycyjne nie są spersonalizowane dla użytkownika lub jakiegokolwiek innego odbiorcy, nie stanowią żadnej formy porady, rekomendacji lub doradztwa inwestycyjnego ze strony innych użytkowników lub nas, i nie powinny być traktowane jako zindywidualizowane zalecenie inwestycyjne. Informacje takie nie są przeznaczone do opierania się na nich przy podejmowaniu (lub powstrzymywaniu się od) jakichkolwiek konkretnych decyzji inwestycyjnych lub innych.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji tego typu należy uzyskać odpowiednie, niezależne porady ekspertów. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem lub rezultatami korzystania z jakichkolwiek usług i/lub informacji na tej stronie. Adhitan jest platformą edukacyjno-badawczą dla traderów detalicznych i inwestorów specjalizujących się w edukacji i tworzeniu obserwacji statystycznych na temat kluczowych instrumentów finansowych. Instrumenty te obejmują, ale nie ograniczają się do akcji, kroczących kontraktów walutowych spot, kontraktów terminowych na towary, kontraktów na różnice, spread bets, umów terminowych oraz rządowych i publicznych papierów wartościowych.

Nie organizujemy żadnych transakcji w imieniu użytkownika. Informacje Inwestycyjne na tej stronie są dostarczane “TAKIE JAK SĄ” bez gwarancji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Adhitan nie jest odpowiedzialny ani nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności, kompletności, jakości, wiarygodności lub użyteczności jakichkolwiek informacji inwestycyjnych lub wyników uzyskanych z jakichkolwiek informacji inwestycyjnych.

Strategie opisane na stronie mogą nie być odpowiednie dla każdego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy jakakolwiek inwestycja, strategia lub inny produkt lub usługa są dla niego odpowiednie lub właściwe w oparciu o jego cele inwestycyjne oraz sytuację osobistą i finansową. Należy skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym, prawnikiem lub specjalistą podatkowym w sprawie swojej konkretnej sytuacji inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej.

Narzędzia do wyceny możemy oferować wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, aby użytkownicy mogli łatwo przeprowadzić swoją wycenę. Wstępnie zdefiniowane wartości są po prostu punktem wyjścia opartym na globalnych założeniach, które zastosowaliśmy na całym rynku – użytkownik powinien zmienić wartości według własnego uznania i nie traktować ich jako substytutu własnego osądu. Wszelkie wynikowe wyniki wyceny są z konieczności ogólne i nie są zatwierdzone dla danej akcji przez Adhitan.

ROZLICZENIE

Rozpoczynając swoje Członkostwo, upoważniasz nas do obciążenia Cię opłatą członkowską podaną w katalogu Pakietów na naszej stronie internetowej. Opłata za Członkostwo zostanie pobrana z góry, przed uzyskaniem dostępu do stosownych treści. “Adhitan”/ “Adhitan” +442045772647” pojawi się na wyciągu bankowym po dokonaniu zakupu.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.